Logens møder

 

Logemøderne afholdes hver tirsdag i tiden 1. september til 15. december og igen fra 1. januar til 15. maj.

Møderne starter normalt kl. 19.30

Logens møder afvikles efter en fast dagsorden, der er fælles for landets søster- og broderloger. Indholdet beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold og ordensmæssige ceremonier. Derudover holdes der foredrag med dagsaktuelle, informative eller kulturelle emner af egne eller fremmede foredragsholdere.

Vi sætter fællesskabet og samværet højt, hvorfor medlemmerne samles efter hvert logemøde til et selskabeligt samvær. Her nydes en lettere anretning, men der lægges især vægt på, at alle kan få tid til at sludre sammen på tværs af dagligdagens problemer. Der er gennem tiderne knyttet mange varige venskaber.

Til et logemøde er alle brødre ensartet påklædt. Påklædning ved almindelige møder er mørkt tøj. Der anvendes hvid skjorte, ensfarvet diskret slips, sorte eller mørkeblå strømper og mørke sko. Påklædning ved festlige anledninger, f.eks. tildeling af grader, er påklædningen kjole og hvidt.

Møderne vil normalt være afsluttet kl. 23.00.

Logen ledes af 5 embedsmænd, der vælges af logens brødre.

Det fulde ansvar påhviler logens overmester. Herudover vælges undermester, sekretær, kasserer og skatmester.