logebygning    DSC 0085    DSC 0086


Logebygningen 

Logen havde i dens første 15 år mødelokale i daværende Hotel "Dania"´s kuppelsal. Ønsket om at få egen logebygning blev allerede drøftet på et tidligt tidspunkt, og i maj 1895 blev der nedsat et udvalg til at se på en byggegrund på Jernbanevej, som det hed dengang. Prisen, der forlangtes for grunden, var 35.000 kr., men antagelig har udvalget og logen ment, at prisen var for høj, for der gik 3 år, til begyndelsen af 1898, før man køber den grund, som vor nuværende logebygning ligger på, 2300 kvadradalen for en pris af 17.500 kr., hvilket sikkert har været en forholdsvis billig pris, da den havde facade såvel til Jernbanegade som til Sct. Mortensgade. Byggeriet blev straks sat i gang, og under arkitekt Thursens ledelse varede det ikke længe, før murene voksede op, til en af datidens største bygninger i Næstved.

 

Logesalen


Grundstenen til bygningen blev nedlagt den 28. april 1898 - 14 år efter logen var blevet stiftet, i overværelse af Stiftsamtsmand, borgmester, arkitekt, håndværkere, pressen, logens 53 brødre samt, som det står skrevet, en stor del af byens befolkning. Byggepladsen var smykket med Odd Fellow Ordenens flag omgivet af Dannebrog og det amerikanske flag, det sidste som en hyldest til det land hvorfra Independent Order Odd Fellow var stiftet 65 år tidligere.

Da grundstenen med en blykapsel, hvori der er optegnet forskellige oplysninger om logens daværende forhold og bygningens formål, var nedlagt blev den overhældt med vand som symbol på venskab, der blev strøet blomster som symbol på kærlighed og en skål hvede sået som symboliserede sandheden, der skulle bringe brødrene sammen i venskab og kærlighed..

 

logesalen2

Logesalen
 

Den højtidelige indvielse af vort logebygning skete den 23. april 1899, og blev foretaget af Stormester Petrus Beyer, og bygningen har nu - selvfølgelig med løbende ændringer - bestået i mere end 100 år.

Om logebygningen kan det fortælles, at tilbudsprisen var på 78.519 kr., men den endelige sum for opførelsen blev 111.415 kr. Man kendte åbenbart også dengang til overskridelser på byggeprojekter. Bygningen blev i øvrigt opført således, at der foruden logens lokaliteter var 5 butikker, 5 lejligheder, 1 restauration samt en del loftsværelser. Mod Sct. Mortensgade fremstod bygningen som en barok facade med takkede gavle og øverst oppe på gavlen ses ordenens symboler med guldpålægning, en detalje der ikke ses på andre logebygninger i Danmark.

 

DSC 0001-002        DSC 0006-002      DSC 0003-002

Opholdslokalet
 

 

 Logebygningen indeholder ud over logesalen opholds og selskabslokaler, mødelokaler og bibliotek. Herudover er der såvel lejligheder som forretningslejemål.

Gennem årene er der foretaget flere store ombygninger af logebygningen, sidst i 2002, hvor facaden mod Jernbanegade er blevet restaureret og så vidt det har kunnet lade sig gøre, ført tilbage til sit oprindelige udseende i 1899. Selve logesalen har også stort set sit udseende som da den blev bygget.
 

          

Selskablokalet