Herluf Trolles Historie

Broderloge nr. 12 " Herluf Trolle " er en af Danmarks ældste Odd Fellow loger.

I 1883 var der kun ca. 5000 indbyggere i Næstved, men det var en by med flittige borgere, store købmandsgårde og dygtige håndværkere. En af dem var initiativtageren til logens stiftelse, urmager August Joost.

Odd Fellow Ordenen kom til Danmark i 1878 og fik hurtigt stor tilslutning. Det var nye gamle tanker om broderskab, der dukkede op 800 år efter at sortebrødre og gråbrødre byggede deres klostre her i byen. Indtil Reformationen øvede de deres barmhjertighedsgerninger med at hjælpe de syge og trængende - ord og begreber Odd Fellow Ordenen også arbejder med.

August Joost var stærkt grebet af de nye tanker og ideer, han havde hørt om den nye broderorden og begyndte at arbejde med planer om at få stiftet en loge i Næstved. Han fik først sin gode ven, købmand L.P. Ferdinand, interesseret i sagen, hvorefter de henvendte sig til redaktør Regnar Petersen, garvermester A. Jensen, købmand C. Larsen og møller H.C. Staal, der udviste lige så stor interesse for sagen.

Disse 6 samledes den 21. januar 1884, hvor man blev enige om at danne en Odd Fellow Forening i Næstved. Foreningen fik navnet "Alwin" ,som betyder "ven af det ædle -, den altovervindende", så det var høje mål, der fra starten blev sat for Odd Fellow tanken i Næstved.

De fik stor støtte og opbakning af Ordenens Stormester Andreas Holck og det er hans fortjeneste, at logen i Næstved kunne stiftes kun 3 måneder efter, at foreningen var blevet dannet.

Søndag den 28. april 1884 blev den store dag hvor foreningen overgik til at blive en loge. Stormester Andreas Holck mødte personligt op i spidsen for en stab af københavnske brødre og foretog installationen af logen, som blev den 12. loge i Danmark . Den fik navnet "Næstved". og det var den første loge der blev stiftet under Den danske Storloge, som var blevet oprettet få dage forinden, idet de tidligere indstiftede danske loger alle var stiftet under Den tyske Storloge, som ordenen i Danmark ellers før havde tilhørt.

Udadtil skabte logen stor respekt om Odd Fellow ordenens navn og virke. De 13 brødre, der var med fra starten, udførte et stort arbejde og der blev lagt mærke til Odd Fellowbrødrene. Resultaterne udeblev heller ikke, idet logen fik 15 nye medlemmer det første år, så den ved sin 1 års stiftelsesdag havde 28 medlemmer.

Den 20. maj 1919 fik logen sit nuværende navn: Loge nr. 12 "Herluf Trolle" , I.O.O.F., Næstved. Forslaget blev stillet af Rasmus Grønholt, en logebroder , der to år i forvejen var kommet fra en loge i Fredericia.

Det var naturligt, at logen gjorde dette navn til sit. Det var Herluf Trolle, søhelten, der sammen sin hustru Birgitte Gjøe, skænkede godset "Skovkloster" - senere kaldet Herlufsholm - til en skole og et hjem "for adelige og uadelige børn", et formål, der falder godt sammen med en af Odd Fellow Ordenens bud om at skulle opdrage de forældreløse.

Gennem årene har logen været udgangspunkt for oprettelse af yderligere 3 Odd Fellow loger:

Broderloge nr. 24 "Rewentlov", Nakskov Stiftet den 12. februar 1889

Broderloge nr. 46 "Sjølund", Vordingborg. Stiftet den 13. oktober 1919

Broderloge nr. 107 "Suså", Næstved. Stiftet den 7. oktober 1979.

Logen har, i den lange tid, den har eksisteret, skabt mange traditioner. Her kan nævnes nogle af de udadvendte traditioner, der stadigvæk består.

· Arrangement for enlige juleaften.

· Den årlige julekoncert i Sct. Peder Kirke.

· Underholdning på byens plejehjem.

· Årlige donationer til velgørende formål i forbindelse med logens stiftelsesdag .

Siden logen blev stiftet har der været ca. 800 medlemmer , hvoraf en del har været medlem i 40,50 og 60 år.

Logen har gennem tiderne været ledet af over 40 forskellige Overmestre.